Denmark

The Kingdom of Denmark

Natal, Mundane
Kongeriget Danmark
Radix

Major
Known data
Data Folder


Denmark, Radix Dispositor Tree

Radix Dispositor Tree

Denmark, Radix

Radix

Denmark, Secondary 2020

2020 Secondary + Transits


 

1849

Grundloven blev underskrevet af Frederik den 7. på Eremitageslottet den 5. juni 1849 kl. 11:xx. Det siges at 11:15 er et officielt tidspunkt, hvilket endnu henstår for mig at se formelt bekræftet (dokumenter). Det er dog klart, at det blandt kompetente danske astrologer er generel enighed om det oplyste klokkeslæt. At ASC er ved Virgos 1. Dekanat er mit udgangspunkt. I alle fald er Virgo her langsomt opstigende.


Context:
Nordic

[Pending:]
[+Færøerne]
[+Grønland]


Response via email norselark@vivaldi.net is appreciated | 2020-02-09 | 22:10